Xích đu sân vườn cao cấp, hiện đại, có mái che nhập khẩu.