Xích đu nhôm đúc sân vườn, ngoài trời, ban công, sân thượng

20,000,000