Xích đu nhôm đúc sân vườn, loại có mái che nhập khẩu.