Xích đu nhôm đúc sân vườn, có đèn LED năng lượng mặt trời.