Xích đu nhôm đúc, hoa văn đúc tinh sảo, tỉ mỉ nhập khẩu.