Xích đu mây ngoài trời màu xanh xám không thấm nước.