Xích đu gỗ chống ăn mòn ngoài trời, xích đu đôi nhập khẩu.