Xích đu cao cấp nhập khẩu, nhôm đúc có mái che tiện lợi.