Vườn rừng cảnh quan trang trí mô phỏng sika hươu, tác phẩm điêu khắc trừu tượng động vật nai sừng. Đồ trang trí ngoài trời.