Vợ và Takako Xích đu ngoài trời Bộ bàn ghế ngoài trời bằng nhôm đúc Kết hợp sân thượng đơn giản Bộ bàn ghế giải trí ban công