Tượng hình giọt mưa rơi gợn sóng trừu tượng, nghê thuật, sáng tạo. Đồ trang trí ngoài trời bằng thép không gỉ.