Tượng điêu khắc hươu hình học ngoài trời. Trang trí sân vườn, cảnh quan, bãi cỏ.