Ô dù câu cá che nắng mưa gồm 2 lớp tản nhiệt tốt, có lo xo thân ô dễ dàng điều chỉnh.