Mô hình trang trí ngoài trời vòng trăng rỗng dạ quang cao cấp, đơn giản, tinh tế.