Mô hình trang trí một khối quả cầu, trừu tượng, mạ điện, chất liệu thép không gỉ.