Mô hình thuyền mặt trăng trừu tượng, cao cấp, làm từ thếp không gỉ. Trang trí cảnh quan ngoại cảnh.