Mô hình đông vật ngoài trời, phác thảo con hươu cao cổ trang trí vườn, trang trí bãi cỏ.