Lan can cầu thang bằng gỗ, được sơn nhiều lớp bền đẹp.