Khung chân bàn sắt rèn kiểu Trung Quốc mới tùy chỉnh, chất liệu thép không gỉ.