Khung chân bàn cà phê, thanh đỡ bàn ăn bằng thép không gỉ.