Khóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt, vân tay nhập khẩu.