Khóa cửa nhà thông minh, nhận diện khuôn mặt, vân tay nhập khẩu.