Khách sạn kiểu Trung Quốc mới bằng gỗ nguyên khối bàn tròn lớn có bàn xoay điện 16 người một người một nồi bếp từ tích hợp bàn lẩu nhỏ