Giường nhập khẩu, phong cách Châu Âu được bọc bên ngoài bằng lớp da bò cao cấp.