Giường bọc da cao cấp nhập khẩu, bên dưới giường có chỗ để đồ rộng rãi.