Ghế công viên ngoài trời nhôm đúc, ngoài trời, thư giãn, chất liệu chống ăn mòn.