Đồ trang trí ngoài trời bằng sắt rèn kim loại sika hươu. Vườn mô phỏng động vật hươu điêu khắc.