Đồ trang trí cảnh quan sân vườn, ngoài trời. Thác nước chảy nuôi cá, dưỡng sinh, phong thủy.