Đèn trụ tường họa tiết cây tre. Đèn năng lượng mặt trời. Đèn sân vườn ngoài trời chống thấm nước.