Đèn như những cây bông lau ngoài trời. Đồ trang trí sân vườn, bãi cỏ bằng năng lượng mặt trời. Đơn giản, đẹp mắt.