Đèn ngoài trời năng lương mặt trời. Đèn lồng đặt cổng nhà. Chống thấm nước, han gỉ, ăn mòn.