Đèn ngoài trời không thấm nước, di động. Đèn bãi cỏ, đèn cắm trại sân vườn. Đèn năng lượng mặt trời, dệt tay.