Đèn ngoài trời, không thấm nước. Đèn cỏ sân vườn. Đèn lồng cầm tay tiện lợi. Đèn năng lượng mặt trời.