Đèn ngoài trời. Đèn trang trí hình trăng khuyết. Đèn sân vườn. Không thấm nước, bắt mắt.