Đèn ngoài trời. Đèn sân cỏ, không thấm nước. Đèn bàn cà phê ngoài trời. Đèn cảnh quan năng lượng mặt trời.