Đèn ngoài trời. Đèn dã ngoại. Đèn năng lượng mặt trời. Có thể kết nối và điều khiển qua bluetooth.