Đèn ngoài trời chống thấm nước. Đèn sân vườn, đèn cỏ, lan can, đèn ống.