Đèn năng lượng mặt trời. Cột đèn trước cổng nhà, hàng rào, sân vườn.