Đèn chùm mây ngoài trời, không thấm nước. Nhẹ nhàng chiếu sáng, ấm cúng, gần gũ, đơn giản.