Cột đèn chiếu sáng ngoài trời hình cây tre, không thấm nước. Trang trí chiếu sáng sân vườn.