Chân bàn kim loại sắt rèn, có thể tùy chỉnh, đơn giản.