Chân bàn cà phê, nội thất, chân giường, chân tủ tivi… Chân đa năng, tùy chỉnh, sáng tạo.