Chân bàn cà phê, chân tủ, chân giường, chân ghế, chân kệ tv… Chân kim loại, đa năng.