Chân bàn bằng khung thếp không gỉ, đa dạng mẫu mã, màu sắc.