Cây phát sáng bồ công anh ngoài trời bằng sắt rèn. Trang trí cảnh quan công cộng, sân vườn, công viên, khu đô thị…