Các mẫu bàn ghế gang nhôm đúc

16,170,000

Bàn nhôm : 7.260.000 VNĐ/ Chiếc_x000D_
Ghế : 1.485.000 VNĐ/ Chiếc_x000D_
Bộ 1 bàn 6 ghế : 16.170.000 VNĐ