Bàn trang điểm trong suốt, độc đáo, sáng tạo, lạ mắt.