Bàn trang điểm bằng gỗ, đi kèm tủ đựng quần áo nhiều ngăn. Tiện lợi, nhẹ nhàng, hiện đại.