Bàn trang điểm bằng gỗ công nghiệp, tinh tế, hiện đại.