Bàn ghế nhân viên văn phòng, đơn giản, kết hợp tủ có mã khóa đi kèm.